Thursday, December 25, 2008

Ada & Tiada

Kita bermula dengan tiada. 23 tahun yang lepas aku tiada di atas muka bumi Tuhan ini. Mungkin 20 atau 30 tahun yang lepas kamu juga tiada di sini. Tetapi yang pastinya, semalam dan hari ini kita ada di sini, berpijak nyata di alam dunia. Bumi ini dan isinya begitu juga. Berasal daripada tiada. Tetapi Tuhan yang Maha Mengetahui & Bijaksana mahukan penciptaannya, lalu ia pun ada. Bahkan semua yang mampu kita lihat hari ini bermula dengan ketiadaan.

Hari ini kita ada di sini. Esok lusa belum tentu lagi. Yang telah tetap ketentuannya ialah suatu hari nanti kita akan tiada lagi di sini. Kita akan pergi meninggalkan alam hidup dunia untuk berjumpa dengan Tuhan Penguasa Hari Keadilan. Kita berdo'a sekarang, hari ini, saat ini, agar perjumpaan kita dengan Tuhan itu nanti berakhir dengan keredhaan dan kerahmatan-Nya.