Saturday, January 10, 2009

Kasih & Cinta

Kasih dan cinta
Adakah mereka membawa makna yang berbeza?
Atau mereka berkembar sentiasa beriringan bersama?
Menjalin bahagia
Menghapus duka nestapa
Menyubur hati, naluri insani
Menawarkan racun dendam dan benci
Menunjukkan insan jalan kembali
Kepada Tuhan pemilik hakiki
Kasih dan Cinta.

wAllahu 'alam